Tamil Nadu Ophthalmic Association

Dr. Mohan Rajan
President
Rajan Eye Care Hospital
5, Vidyodaya East 2nd Street
Near Valluvar Kottam, T.Nagar
Chennai-600017
Mobile : 98410 31838
Email : drmohanrajan@gmail.com

Dr. V. Madhavan
Secretary
Abirami eye hospital
37 EVN Road
Erode-638009
Mobile : 9842755802
Email : tnoasecretary@gmail.com
Madhuerode@gmail.com